Mis on e-teenus


e-teenusteks nimetatakse kõikvõimalikke teenuseid ja kasutajale lisaväärtust loovaid toiminguid elektroonses keskkonnas.

e-teenused võivad olla väga erinevat tüüpi: ühekordsed infoteenused, pikaajalised protsessipõhised menetlusteenused, e-demokraatia teenused (hääletamine, valimine jms).

Enamasti on e-teenuse kasutamiseks vaja internetti (netipank, e-kool, tuludeklaratsiooni täitmine, jms), kuid on ka otseselt internetti mitte vajavaid lahendusi, mis on kasutajale kättesaadavad läbi mänguplatvormide, interaktiivse televisiooni, CD/DVD, vmt.

e-teenuste pakkujateks võivad olla mistahes asutused, ettevõtted, organisatsioonid või üksikisikud.
Read more